Available courses

Studenti se seznámí se základními principy a strategiemi frontendové části tvorby webu. Kurz systematicky seznámí studenty s hlavními technologiemi tvorby webu – HTML, CSS. Na základě těchto poznatků kurz posluchače dále seznámí s využíváním dalších různých CSS frameworků a preprocesorů pro zjednodušení a optimalizaci práce. 

Hlavním cílem kurzu je vytrénovat studenty samostatně řešit úlohy, navrhovat vhodná řešení technických zadání a získat schopnosti orientace ve zdrojovém kódu. Kurz rovněž připravuje studenty do frontendové praxe (HTML/CSS kodér) nebo pro navazující kurzy frontend/backend programování – Javascript (vč. využití knihoven React.js, Angular.js, jQuery) nebo Python, Node.js, C#, PHP a jiné.

V rámci kurzu budou studenti okrajově seznámeni s vektorovou webovou grafikou a značkovacím jazykem SVG.